Textovka Frystland - Záznam hry (2.)

17. srpna 2016 v 1:36 | Matt |  Textovky


Druhá část záznamu. :) (Rozklikni 'Celý článek')


(88) Eliška
,,Gejzíry, vodní prameny... Je to vskutku fascinující místo!" zasměje se a vleze předními packami do vody.
(89) Haňule
Ezekiel: "Ano," souhlasí zamyšleně s Dunyou, "Nejspíše to má něco společného s těmi gejzíry, už jednou jsem něco takového viděl. Teplé prameny, které vyvěrají jen tak ze země." Poté následuje Dereka a pomalu vstoupí do vody, opatrně, aby se mu na mokrém povrchu nesklouzly tlapky. Brzy jej obklopí teplá voda a příjemně zahřívá celé jeho tělo. "Nádhera," vydechne spokojeně.
(90) Eliška
Pampel vleze za Ezekielem celá, spokojeně se zavrtí ve vodě. Dává však pozor, aby nebyla ve velké hloubce. Neumí plavat.
(91) Sandstar
Lumi nechce vlézt do vody celá. Ještě by jí pak byla zima, až by vylezla.
(92) Matt
OSUD: Voda je v celém jezírku poměrně mělká, a tak je jen malé riziko, že by se v ní snad někdo z přítomných mohl utopit. Macaráti dál plují v jejich bezprostřední blízkosti a vypadá to, že jim menší návštěva nevadí, i když se zpočátku nechovala zrovna přívětivě.
Dunya: Uběhne ještě pár minut, než do vody také vleze celá a spokojeně se v ní cachtá. "To bych řekla, že je. A dokud se toho venku tolik nezměnilo, platilo to dvojnásobně," usměje se na Pampel malinko posmutněle, avšak špatné myšlenky brzy zažene, jelikož je teplá voda opravdu příjemná.
Derek: "Vážně? To musí být zajímavé," řekne zaujatě na Ezekielovu poznámku a také se vyhřívá ve vodě. "Pořád mě překvapuje, že se nás po tom všem nebojí," pohodí hlavou směrem k macarátům.
(93) Haňule
Ezekiel: "Ano, to vskutku je," odpoví Derekovi. Potom obrátí svou pozornost k marcátům. "Třeba jsou zvědaví, protože ještě nikdy neviděli žádné jiné zvíře," zkusí odhadnout a zkoumavě si vodní tvory prohlíží.
(94) Eliška
Pampel si spokojeně hoví ve vodě, začne zkoumat dno jezírka.
(95) Matt
Derek: "Možná tomu tak je," připustí to, co říká Zeke a dál je pozoruje. Opravdu se mu moc líbí. "Anebo čekají, až přijde správná chvíle, aby nám mohli uhryznout tlapy," dodá svým hlasem, který sice má být vtipný, ale opět vtipně nezní ani vzdáleně a podívá se při tom obzvláště na Dunyu. "Já se to snad nikdy nenaučím," posteskne si a na chvíli se celý potopí pod vodní hladinu.
Dunya: "S tímhle mě ani nestraš," oboří se trochu dotčeně na bratra, ale poté se přeci jen trochu usměje. "Vážně jsem ráda, že tu můžeme jen tak relaxovat a nic nedělat. Dnešek je snad nejlepší z posledních pár dní," pochválí si.
(96) Haňule
Ezekiel: Usměje se na Dereka a natáhne tlapku k macarátům. Neodplavou, ale ani se k němu nepřiblíží na menší vzdálenost. Usoudí, že je nesmyslné od nich čekat nějaké nepřátelské činy, chovají se jako celkem neškodní tvorečkové. Přikývne v reakci na Dunyina slova. "To ano, skvěle jsme si tuto jeskyni zabydleli a měli jsme výbornou večeři. Co víc si přát."
(97) Eliška
Pampel odtlape ve vodě dál od ostatních a sedne si tam, obklopena příjemně teplou vodou. Vezme zamyšleně do pacek amulet, který jí visí na krku, a prohlíží si ho, myšlenkami se toulá někde úplně jinde.
(98) Matt
Derek: "Moje slova," přitaká Zekemu a pohledem zabloudí k Pampel. Nadechne se, aby se jí na něco zeptal, avšak nakonec si to rozmyslí a jen dál tiše pozoruje vše okolo sebe.
Dunya: "Také souhlasím. Vážně se cítím spokojeně. Nemám hlad, není mi zima a celkově mi momentálně nic nechybí," odtuší také a posadí se. "Nicméně se vůbec netěším na zítřek. To dlouho plánované setkání s Temnou smečkou u Středové propasti bude doslova utrpení," postěžuje si a při té příležitosti se zatváří vcelku otráveně. "Nemyslím si, že se snad s těmi barbary dokážeme shodnout na tom, komu připadne opuštěné město lidí," povzdechne si.
(99) Sandstar
"Kdo na to setkání půjde?" zeptá se tiše Lumi.
(100) Eliška
Pampel sebou trhne, když ji Dunya vytrhne z myšlení: ,,Opuštěné město lidí?"
(101) Matt
Dunya: "Já, Derek, Ezekiel a pár dalších lišek ze smečky," odpoví pohotově Lumi. "Nejspíše bys mohla jít také, ale to by se někdo musel uvolit hlídat tě. My tři nejspíše budeme v tom zmatku vyjednávat podmínky a vážně nechci, aby se ti něco stalo," zdůrazní starostlivě, a poté se otočí na Pampel. "Ještě nedávno nebylo opuštěné. Leží na neutrálním území na severním konci Středové propasti. Bydlelo tam hrozně moc lidí, ale jednoho dne se po nich slehla zem. Přibližně od té doby je celý tenhle ostrov tak zvláštní," ukončí svůj dlouhý monolog a zadívá se na hladinu vody, která je tak úžasně čirá. Musí tyhle negativní myšlenky zapudit.
Derek: Jen přikyvuje na to, co říká sestra, a poté ještě dodá: "Také pochybuji, že se shodneme, ale zkusit se to zkrátka musí. Obě strany to město chtějí pro sebe a možná by v něm mohlo být nějaké vodítko k tomu všemu," pokrčí rameny. "Každopádně je to lepší, než kdyby se tam vydaly obě smečky a na místě se porvaly," konstatuje a zírá při tom stále na macaráty.
(102) Sandstar
Lumi přikývne. "Stejně si myslím, že to budou Temní chtít vyřešit zuby a drápy než slovy."
(103) Eliška
,,Pokud byste svolili, mohla bych hlídat Lumi. Dám na ni pozor. Ráda bych se tam také podívala," zaujatě na ně koukla Pampel.
(104) Haňule
Ezekiel: "Snad Temní pochopí, že vyjednávání je v zájmu obou stran," zadoufá. Potom se ponoří do jezírka celý, aby si umyl i hlavu. Když se zase vynoří, otře si tlapkou vodu z očí.
(105) Matt
Dunya: "Také se toho obávám. Na dospívající jsi velmi bystrá," dá Lumi za pravdu a pochválí ji. Hned na to už se opět věnuje Pampel, avšak je vidět, že váhá, jestli jí má lišče svěřit, když ji zná sotva pár hodin. "Děkuji, to je od tebe laskavé, že se této role ujmeš," pousměje se na ni nakonec a dodá: "Nemyslím si však, že to bude kdovíjaká zábava. Diskutovat o něčem s Temnými není jen tak," zopakuje znovu to, co tvrdí už dobrou chvíli.
Derek: "To určitě pochopí. Potíž je však v tom, že město může mít jen jedna smečka - ledaže bychom si ho nějakým způsobem přepůlili," odpoví Zekemu. "Budou ho chtít pro sebe a když ho nedostanou, mám takové černé tušení, že se tam stejně pokusí vniknout," zabručí pesimisticky a zapřemýšlí se.
(106) Haňule
Ezekiel: Zamyšleně se zahledí do vody. Uznává, že Derekovy obavy jsou oprávněné. "Jsou dostatečně silní na to, aby pro nás mohli být vážnou hrozbou?" zeptá se tiše.
(107) Eliška
Pampel je se zájmem poslouchá. Chce se podívat na to město, přímo magicky ji to tam láká. Krom toho se jim může hodit. Pokud dojde na krvavou řežbu, ochrání Lumi a prosadí se jako bojovnice. Tiše sleduje zbytek smečky a pohupuje ocasem.
(108) Matt
Derek: "Tím si nejsem tolik jist," zauvažuje nad Zekeho otázkou a odmlčí se. "Ale rozhodně nejsou jako smečka tolik soudržní jako my a v tom je naše výhoda," řekne nakonec a sotva znatelně se pousměje, načež pomalu vyleze z vody a ospale zívne. "Nevím jak vy, ale už bych si šel minimálně lehnout," zabrumlá ospale a čeká, jestli už někdo půjde také na kutě.
Dunya: "Vypadá to tedy, že budeš-li chtít, můžeš zítra na setkání smeček s námi," usměje se na Lumi a ještě jednou děkovně kývne směrem k Pampel. Když uslyší Dereka, jak říká, že si půjde lehnout, odpoví: "Nejsem sice ještě moc ospalá, avšak půjdu také. Bude lepší, když se na zítřek dobře vyspíme," usoudí a vyleze z vody. "Páni, to je zima," zaběduje a oklepe se.
(109) Eliška
Pampel se usměje a mlčky je následuje. Když vyleze z vody, oklepe se. Na tu zimu si bude muset zvyknout, tak strašná není ani u nich v lednu.
(110) Sandstar
"Ráda půjdu," jemně se pousměje Lumi.
(111) Haňule
Ezekiel: Kývne. "Máš pravdu." Když Derek vyleze z vody, opatrně se vyhrabe za ním, málem mu podklouzne jeho špatně pohyblivá levá zadní noha. Když se dostane ven, oklepe si kožich. "Ano, také bych šel spát."
(112) Matt
Dunya: "Tak dobře, i když pochybuji, že v té vřavě bude něco zajímavého k vidění," kývne na Lumi a pomalu se vydá do brlohu. "Nechceš spát dnes u nás? Kdykoliv? Vím, že mláďata mají brloh jinde, ale nevím, jestli sis tam našla nějaké přátele," nabídne jí ještě po chvilce s úsměvem.
Derek: "Jsi v pořádku?" zeptá se Zekeho, když vidí, že uklouznul. Poté pomalu následuje Dunyu, ale jde tak pomalu, aby ho mohla Pampel brzy dohnat. "Mohu se zeptat, co to je za amulet?" zeptá se nakonec zdvořile a ostýchavě zároveň po předlouhém mlčení. Chtěl se zeptat už v jezírku, ale nepovažoval to za vhodné, což sice ani teď, avšak dokázal se nakonec osmělit.
(113) Sandstar
Lumi vykulí oči. "Děkuji za nabídku... Ale nevím, zda pak nebudou mít mí vrstevníci kecy.." odvrátí pohled, ale hned se opět podívá na Dunyu. "Moc ráda tvoji nabídku přijmu."
(114) Haňule
Ezekiel: "Ano, jsem," odpoví. "To víš, to ta moje noha." Povzdechne si. Potom následuje ostatní.
(115) Eliška
,,Je to amulet Filiuse a Natique. Jediná možnost, jak se dostat domů," usmála se Pampel na Dereka, když je dohnala a šla vedle něj.
(116) Matt
Dunya: "To snad ne. A kdyby přeci jen něco namítali, ať si to vyřídí se mnou," sdělí jí povzbudivě a lehne si na jednu z podestýlek v brlohu. "Tak to mám radost," pousměje se znovu.
Derek: "Aha, chápu. To musí být docela otrava," polituje Zekeho, a pak už se věnuje opět Pampel. "Filiuse a Natique? Kdo ti dva jsou?" nedá mu to a musí se znovu zeptat. "To on tě sem tedy i teleportoval. Musí to být vcelku cenná věcička," odtuší a pokusí se o úsměv, i když na jeho obličeji jako obvykle moc nevyniká. Jakmile dojdou do brlohu, lehne si blízko Dunyi a čeká, co mu jeho druhá společnice odpoví.
(117) Sandstar
"Ještě jednou moc děkuji," mrkne Lumi a udělá si pohodlí.
(118) Eliška
,,Filius a Natique je u nás... Něco jako božstvo. Přišli do naší země před 66 lety, pomohli mnoho lidem. Ti si je zvolili za své panovníky. Jako jediní v celé zemi ovládali všechny elementy a kouzla," vysvětlila mu Pampel.
(119) Haňule
Ezekiel: Dojde s ostatními do brlohu, nezapojuje se do rozhovoru, pouze zaujatě poslouchá. V brlohu si najde místo na podestýlce poblíž svých nových přátel a lehne si.
(120) Matt
Dunya: "A já ještě jednou a naposledy řeknu, že není zač děkovat," odvětí jí a poslouchá, o čem se baví Pampel s Derekem.
Derek: "Božstvo? A to byli vskutku tak mocní?" vydechne. Je vidět, že ho to celé skutečně moc zajímá. "Tak to je tedy tento amulet něco jako cenný artefakt, pokud se ovšem po nich jen nejmenuje," odtuší a přeměřuje ho svýma bystrýma očima.
(121) Sandstar
Lumi zaujatě poslouchá rozhovor. Země Pampel musí být tak zajímavá! Musel být pro ni šok, že se dostala...sem.
(122) Eliška
,,V celé Lunarii existují pouze dva. Tento patřil Natique. Nepamatuju ji, zemřela před... Asi 30 lety. Ale vypráví se o ní, že byla velmi půvabná a mocná. Rozmlouvala s obyvateli a pomáhala jim v nejtěžších časech," pokračovala Pampel.
(123) Haňule
Ezekiel: Leží s pootevřenýma očima a snaží se poslouchat rozhovor, protože je to vskutku zajímavé, ale už je unavený a těžko se mu soustředí.
(124) Matt
OSUD: I v brlozích je zvenku slyšet tlumené zuření vánice.
Dunya: Ještě chvíli naslouchá jejich rozhovoru, avšak po chvilce se jí začnou klížit oči a ona se bez vzdoru odebere do říše snů.
Derek: "To od ní jistě bylo velmi ušlechtilé. Škoda, že jsi neměla možnost setkat se s ní," praví uznale a ještě jednou se u toho koukne na amulet, jenž je neméně krásný.
(125) Sandstar
Lumi už je natolik unavená, že usne.
(126) Eliška
,,To ano. Určitě to byl skvělý člověk," usmála se Pampel a na chvíli se odmlčela. ,,Ale to je teď jedno. Mám tolik otázek na váš svět, avšak nechci Tě nijak rušit. Asi bychom už měli jít spát," koukla na Dereka.
(127) Haňule
Zavřou se mu oči a usne.
(128) Matt
Derek: "Máš pravdu," potvrdí a po chvíli ještě ospale zamumlá: "Dobrou noc." Zanedlouho usne také.
(129) Matt
15. ledna 353, 8:30, Jeskyně Mračné smečky
Po noci přišlo ráno, které nebylo o mnoho teplejší. Teplota se pohupovala okolo -28°C a během posledních pár hodin napadalo venku tolik sněhu, že ho lišky na některých místech mohly mít až do půlky tlapek. Slunce se opět vznášelo v dálavách, přikrylo se podivným mlhavým oparem a hřálo opravdu pramálo.
Do takového rána se smečka probudila. V jeskyni sice bylo o něco tepleji a pár lišek už stačilo znovu zažehnout ohně, avšak i přesto zde nebylo tak teplo, jak by si spousta z nich přála, což bylo zároveň i příčinou mrzuté nálady společně s dnešní velkou událostí - setkáním smeček u severního mostu (na jeho západní straně) přes Středovou propast. Delegace smeček se tam měly sejít přibližně za tři hodiny a pokojně prodiskutovat celou záležitost spojenou s opuštěným městem lidí, ale kdo ví, jak to celé nakonec dopadne?
(130) Haňule
Ezekiel: Probudí se a protáhne se. Má trochu ztuhlé tělo a je mu krapet chladno, proto se rozhodne jít k ohni ve společné odpočívárně. Zvedne se a projde chodbou. V odpočívárně se usadí poblíž ohně a nechává si jím prohřát své prokřehlé tělo.
(131) Matt
Derek: Ještě spí a převaluje se na podestýlce.
Dunya: Vzbudí se, oklepe se a téměř ihned jí začnou drkotat zuby. Zahrabe se tedy ještě víc do listí a zírá bezmyšlenkovitě do stěny, což ji ovšem brzy přestane bavit, a tak se zvedne a vrávoravým krokem zamíří do odpočívárny, kde se usadí vedle Zekeho. "Dobré ráno! Jak ses vyspal?" pousměje se a přivře oči, když ucítí příjemné teplo ohně.
(132) Haňule
Ezekiel: Otočí se k Dunye, která se posadila vedle něho a pousměje se na ni. "Celkem dobře. Sice jsem se probudil trochu prokřehlý chladem, ale vůbec si nestěžuji. Co ty?"
(133) Sandstar
Lumi se už konečně probudí. Až teď si uvědomí, jaká je jí nechutná zima. Zachvěla se a tiše se vydala do odpočívárny, kde už slyšela ostatní.
(134) Matt
OSUD: Lovci přitáhnou ze spižírny pár bělokurů a začnou z nich obírat peří.
Dunya: "Tak to jsme na tom podobně," konstatuje poté, co si vyslechne Zekeho. "Ale jeden už si zkrátka na tu zimu musí zvyknout, když žije ve Frystlandu již pár roků," dodá optimisticky a dívá se u toho do ohně. "Dobré ráno, Lumi," pozdraví ji, jakmile ji spatří u vchodu a pohled jí sklouzne k bělokurům, které nejspíše budou mít dnes ráno k snídani.
(135) Sandstar
"Dobré ráno, Dunyo," kývne na ni Lumi a také pohlédne na bělokury. Je ráda, že se lovcům zadařilo, ale nezávidí jim obírání peří.
(136) Haňule
Ezekiel: S náznakem úsměvu přikývne. Frystland je velmi chladný, ale přesto to tu má rád. On i ten sníh a mráz má v sobě jistou krásu. Kývne Lumi na pozdrav.
(137) Eliška
Pampel se konečně probudí také. Líně se protáhne a trochu nevrle se zavrtí. Takovou zimu v Lunarii ještě nezažila, a tak se jí hrůzou naježí chlupy. Rozhodne se tedy přidat k ostatním a trochu se ohřát u ohně.
(138) Matt
Derek: Se zívnutím se zbudí jako poslední; v brlohu už téměř nikdo není. Zvedne se tedy a vypraví se za ostatními k ohni. "Bré," zamumlá stále v polospánku.
Dunya: "Dobré ráno," zopakuje už poněkolikáté za dnešek ještě speciálně pro bratra a Pampel. "Tak co, jak se těšíte na setkání?" vyzvídá podobně jako včera večer. "Já tedy moc ne. Budeme muset být velmi ostražití," upozorní je už trochu zbytečně a opět se mlsně kouká na lovce, kteří však ještě z bělokurů všechno peří obrat nestačili.
(139) Eliška
Pampel jí na pozdrav kývne hlavou. ,,Myslíš, že na nás zaútočí?"
(140) Haňule
Kývne na přicházejícího Dereka. "Dobré ráno." Potom řekne: "Jsem z toho značně znepokojený. Obavy, že se o něco pokusí, jsou oprávněné. Ale stále doufám, že mají rozum."
(141) Sandstar
"Moc raději nedoufej," mrkne Lumi
(142) Eliška
,,Možná... Bych zkusila vytvořit s tím amuletem něco jako ochranné pole, ale nevím, jak se s tím zachází. Určitě něco takového jde, ale nemám ponětí, jak se to spouští," zamyslela se Pampel a koukala na svůj amulet, mluvila spíš pro sebe, než na ně. Kdyby tu tak byl Solus. On by jí určitě poradil. Tiše si povzdechla a sklopila uši.
(143) Matt
OSUD: Lovci konečně dají opékat bělokury na rožeň a odpočívárnou se šíří vůně masa
Dunya: "Nejsem si tím jistá a ani bych na to nesázela," začne s odpovědí Pampel, avšak poté pokračuje už o něco negativněji: "Bohužel jim však úskoky nejsou cizí a bojím se, že buď přímo či nepřímo k střetu dojde," pousměje se nejistě a marně se snaží odhadnout situaci. "Přesně tak. Jenže na jejich čest nelze moc apelovat, jelikož jí mají mírně řečeno poskrovnu," povzdechne si nad Ezekielovým oprávněným míněním.
Derek: "To je škoda," odtuší na Pampelinu poznámku ohledně ochranného štítu. "Musí ale přeci existovat způsob, jak se ujistit, že nic neprovedou," zapřemýšlí se.
(144) Haňule
Ezekiel: Přikývne. Potom padne jeho pohled na bělokury, kteří se konečně opékají nad ohněm. Jejich vůně jej udeří do čenichu a začnou se mu sbíhat sliny.
(145) Sandstar
Lumi se nemůže dočkat, až budou belokurove hotoví. Má strašný hlad.
(146) Eliška
,,Rozumím. Něco jako darkesijští vlci," odpoví Dunyi, potom její pozornost upoutají bělokurové.
(147) Matt
OSUD: A po pár minutách čekání jsou již bělokurové opečení dozlatova a naporcovaní, takže je lovci začnou roznášet
Dunya: "Podle toho, co jsi mi o nich vyprávěla, by to zhruba odpovídalo," souhlasí s Pampel a s chutí se zahryzne do bělokura.
Derek: "Konečně zase jídlo! Tady už snad ani není nic jiného, co mě dokáže kloudně potěšit," libuje si a také začne žrát.
(148) Eliška
Pampel poděkuje lovcům a pustí se spokojeně do jídla. Jí pomalu a slušně, ale zároveň má velký hlad.
(149) Haňule
Ezekiel: Konečně se s chutí pustí do jídla, v té zimě mu pořádně vyhládlo. "Chutná to skvěle."
(150) Sandstar
Lumi se s chutí zakousne do bělokura. Je tak dobrý! To by mohla jíst furt.
(151) Matt
Dunya: Dál do sebe cpe kusy bělokura a u toho pozoruje, jak spořádaně jí Pampel. Nakonec mile promluví: "Před námi se nemusíš ostýchat. Tady se stejně každý cpe tak, jak se mu zrovna zamane." Domluví a rozhlédne se po místnosti, aby se ujistila o pravdivosti svého tvrzení. "Nevím, jestli se u vás řídíte nějakou etiketou, ale tady tomu tak rozhodně není," zahuhlá s plnou pusou ne příliš srozumitelně.
Derek: Znechuceně pozoruje sestru, jak radí Pampel a nedá mu to, aby se do konverzace nezapojil: "Nech toho, Dun. Zvedá se mi z tebe žaludek. Nikoho nezajímá obsah tvé pusy," řekne lehce otráveně a raději se věnuje Zekemu. "To tedy ano. Chutná ti také, Lumi?" Otázku směřuje jakoby mimochodem k dospívajícímu liščeti.
(152) Eliška
,,To je v pořádku, já jsem zvyklá. Děkuji," usměje se na ni Pampel a pokračuje v jídle.
(153) Sandstar
"Je to úžasné!" řekne Lumi. "Jsem ráda, že se nám v lovu takto daří v takovém období!"
(154) Matt
Dunya: "Tak dobře," kývne na Pampel a oplatí jí úsměv. Poté už se dotčeně obrátí na bratra: "No dovol? Nezdá se ti, že to trochu zveličuješ? Vždyť jsem v tu chvíli měla v puse jen ždibeček," obhajuje se a zarputile si znovu kus ukousne ve snaze uklidnit se.
Derek: "Také si myslím. Docela by mě zajímalo, jestli si i Temní cpou pupky jako králové," nadhodí svou myšlenku, a pak už opět mluví ke všem: "A též mi přišlo na mysl, že kdyby Dun jedla aspoň z poloviny tak dobře jako loví, možná by neměla pod sebou takový nános nedobytků," zakaboní se kriticky, přestože tentokrát hodně přehání a jeho poznámka je provázena nesouhlasnými pohledy vlastní sestry.
(155) Eliška
Pampel je pobaveně sleduje. Líbí se jí, že se mají rádi. Musí to být skvělé, mít nějaké sourozence.
(156) Sandstar
Lumi se zasměje. Po nějaké té době, konečně. Ale najednou se usmívat přestane, páč si vzpomene na svého mrtvého brášku (*projíždí blog, páč si nedokáže vzpomenout na jméno*) Vallira (1. pád Valo xDDD).
(157) Haňule
Ezekiel: Zatímco pojídá své jídlo, s nezúčastněným pobavením poslouchá konverzaci mezi Derekem a Dunyou. Lumi to zřejmě též připadá vtipné, protože se zasměje. Ale potom si Zeke všimne, že zase náhle posmutní. Vrhne zkoumavý pohled, ale usoudí, že bude lepší se nevyptávat.
(158) Sandstar
Lumi si všimne Ezekielova zkoumavého pohledu. Doufá, že se jí na nic nezeptá.
(159) Matt
Dunya: Když se Derek zmíní o nedobytcích, už se neudrží a znovu promluví: "Hlavně, že tobě nikdy neupadl ani drobeček, když na tohle upozorňuješ," vmete mu do obličeje, avšak ke své smůle opět mluví s plnou pusou masa, a tak se zakucká. "No, možná přece jen občas mluvím s plnou pusou," dodá spěšně a zasměje se.
Derek: "Jako kdybych to neříkal," zašklebí se vítězoslavně a sní poslední kousek svého masa, načež nejspíše pozbyde optimismu. "Čím víc se blíží setkání smeček, tím víc se mi tam nechce," řekne najednou opět zachmuřeně.
(160) Eliška
Pampel dojí svůj příděl, začne se pečlivě čistit. U toho zaujatě naslouchá Derekovi.
(161) Yasemin
Derihae: Zamyslene prežúva kus mäsa, ale ten jej nie a nie zísť dole krkom. Z bohnevieakého dôvodu je nervózna a z kúta počúva okolité rozhovory. Packou odsunie stále veľký kus mäsa a sklopí uši. "Nedáte si niekto?" špitne po tichu a oblíže si papuľku.
(162) Matt
Dunya: Konečně také dojí své maso a též si trochu očistí tuk z tlapek. Poté začne bloudit pohledem po místnosti, viditelně nad něčím přemýšlí a vytrhne ji z toho až dotaz Derihae. "Ne, děkuji. Radši to sněz sama, ať později nemáš hlad," usměje se na ni. Vždycky měla liščata moc ráda.
Derek: "A za pár hodin to přijde," pokračuje. "Mám obavy, že se vážně nebudou chovat fér a nakonec dojde k boji. Možná bychom se na to měli připravit," odtuší napjatě a se zavrtěním hlavou se též otočí na Derihae.
(163) Yasemin
Derihae: Zastrihá ušami a prehne sa v chrbáte. Nadýchne sa akoby jej to malo dodať odvaky, ale v skutočnosti má takú malú dušičku, že je to až smiešne. "Dunya?" opýta sa a nasucho polkne. "Nemohla by som ísť tiež s vami?" Ostýchavo sa usmeje a radšej sa pozerá na svoje tlapky.
"Veľmi chcem ísť, nikdy som na takej udalosti ešte nebola," netrpezlivo zo seba vysúka a kýve chvostom.
(164) Sandstar
Lumi se ponoří do svých myšlenek. Doufá, že k boji nedojde. A kdyby došlo, tak aby vyhráli bez následků. Což by se určitě nestalo.
(165) Matt
Dunya: Zrovna se nadechuje a chce odpovědět Derekovi, když v tom uslyší opět Derihae. Znovu se tedy otočí, zúží se jí zorničky a pozorně naslouchá, načež pár vteřin uvažuje. "Nerada bych tě vystavila nějakému nebezpečí," začne poněkud pochybovačně. "Navíc už s sebou bereme Lumi a nevím, jestli vás Pampel zvládne uhlídat obě a hlavně jestli vůbec bude chtít," pokračuje dál a dívá se jí zpříma do očí. "Nicméně si myslím, že bych tě snad mohla hlídat já, ale musela bys být moc hodná. Derek, Ezekiel a ostatní to jistě zvládnou i v případě, že se toho humbuku nebudu přímo účastnit," usměje se nakonec mile a čeká, co jí na to odpoví.
(166) Eliška
,,Ráda se postarám o ně o obě, pokud to zvládnu. Ale nesmíte mi nikam utíkat a držet se blízko smečky," vložila se do toho Pampel a popošla blíž Derihae, mile se na ni usmála.
(167) Sandstar
Lumi: "S-samozřejmě..." pípne. Nepříjemně ji překvapil fakt, že bude u ní nějaký její vrstevník. Má trochu strach.
(168) Yasemin
Derihae: Rozšíria sa jej zorničky a zastrihá ušami. Vylúdi nadšený úsmev. "Neboj, ja budem dobrá a budem blízko." Vyskočí na nohy. "Určite nebudem robiť problémy," sama sa diví že neskáče a neurobí do stropu priezor. "Ďakujem, ďakujem, ďakujem..." opakuje nadšene a usmieva sa na Dunyu a Pampel. Žmurkne na Lumiu a nedočkavo vrtí chvostom.
(169) Eliška
,,Myslím, že není důvod být tolik nadšený. Bude to nebezpečné," věnovala jí Pampel starostlivý pohled.
(170) Yasemin
Derihae: Trošku zahanbene sklopí uši. "Keď ono sa to samo..." nedopovie a nepokojne sa posadí.
(171) Matt
Derek: "Cože?" vytřeští oči nad Dunyiným rozhodnutím a zatváří se velmi nervózně. "Chci říct - Nic proti tomu nemám, jenže když jsem ve stresu, vždycky panikařím," ošije se a je vidět, že by teď nejraději nikam nechodil. "Téměř se s nimi nelze domluvit, vždyť to sama víš," zaskuhrá zdrceně a z očí se mu vypaří logický a klidný výraz.
Dunya: "Buď klidný, nic se nemůže-," snaží se právě domluvit bratrovi, když v tom zaslechne nabídku Pampel. "Vážně? To bychom ti byli vděční," usměje se na ni zářivě a pozoruje šťastnou Derihae. "Pampel má pravdu. Chápu tě, taky jsem bývala jako malá stejná, ale musíš se trochu krotit," poučí ji přátelsky.
(172) Yasemin
Derihae: Vypne malú líščiu hruď a zo všetkých síl sa snaží nemrviť. "Jasné, chápem, krotiť." odpovie a prižmúri oči. Snaží sa ostražito a pokojne sledovať okolie, ale sama predpokladá, že to musí vyzerať vtipne.
(173) Eliška
Pampel se nad tím zasměje: ,,Mladá, odvážná bojovnice. Dobře, vezmu tě sebou. Jen doufám, že tě to nezklame. Není dobré mít moc velká očekávání."
(174) Sandstar
Lumi mlčí a dělá, že neexistuje. Jen poslouchá
(175) Yasemin
Derihae nahloní hlavu a prikývne. /Snaž sa nevyzerať ako pako!/ Hovorí si v duchu a tak položí tlamu na packy.
(176) Sandstar
Lumi tiše doufá, že to s aktivní Derihae přežije bez úrazu.
(177) Matt
Dunya: "To vidím," usměje se nad jejím počínáním pobaveně. "A spoléhám na to, že se tak budete chovat i na setkání," dodá.
Derek: "Vážně je lepší nic neočekávat. Nemyslím si, že se to celé bude vyvíjet dobře, spíše naopak," odtuší opět a tentokrát vše směřuje jak k Derihae, tak k Lumi. "A hlavně - Kdyby doopravdy nakonec došlo k boji, platí varování ohledně toho, aby jste se držely zpátky, dvojnásobek. Nechceme o vás přijít," naléhá na ně vážně, avšak potom se trochu pousměje. Nechce působit přespříliš přísně.
(178) Yasemin
Derihae: Zaškľabí sa sama pre seba. Uvedomuje si aké je to všetko nebezpečné, ale nevie si pomôcť. Len prikývne a premýšľa nad všetkým, čo by sa mohlo zvrtnúť. Nechce hlavne nikoho ohroziť. Zreničky sa jej pomaly zužujú a dýcha pokojnejšie. obzrie sa a pozorne sleduje každého člena smečky.
(179) Sandstar
Lumi přikývne, ačkoli si nemyslí, že by byla její smrt kdo ví jaká ztráta. Nechce ale zklamat.
(180) Matt
Derek: Na delší dobu se odmlčí a ignoruje vše okolo sebe. Vypadá to, že se jeho nálada čím dál tím více zhoršuje, a kdyby neměl jisté povinnost vůči smečce, nevyšel by dnes z jeskyně ani omylem. "Asi už je čas pomalu se vypravit. Ať to máme za sebou," vysouká za sebe namáhavě a zvedne se. "Přeci je nemůžeme nechat čekat," konstatuje s povzdechem a zadívá se s nechutí k východu z jeskyně.
Dunya: Vypadá to, že ji přikývnutí Derihae s Lumi potěší, a proto prohlásí: "Skvěle. Tím pádem se vám nemá co stát. Jsem plně přesvědčena o vaší spolehlivosti, tak nás nezklamte," mrkne na ně a zaposlouchá se do toho, co říká její bratr. "Bohužel máš pravdu," připustí jen s o něco menší nechutí než on a dočistí se. "Avšak musíme to brát s optimismem. Vše jistě dobře dopadne," prohlásí povzbudivě, přestože navzdory významu druhé věty se dle tónu jejího hlasu nedá usoudit, že by tomu snad sama věřila. "Potřebujete si ještě kdokoliv něco zařídit nebo můžeme vyrazit?" obrátí se na všechny a dovolí si menší úsměv.
(181) Sandstar
Lumi: "No..." zašoupá nohama. "Já jsem připravena." Sama měla trochu strach z toho, co by se mohlo na setkání stát. Temným se prostě nedalo věřit.
(182) Haňule
Ezekiel: Už před chvílí spořádal svůj příděl masa a teď už jen v sedě vyčkával, až bude čas jít. Přikývne. "Já jsem připraven," řekne hlasem o mnoho pevnějším a jistějším, než jak se ve skutečnosti cítí.
(183) Yasemin
Odhryzne si kúsok mäsa, čo jej ostal a zasýti sa. Oblíže si papuľku, labky a sadne si. Snaží sa bojovne vystrčiť bradu a hruď. Uvedomuje si aké je to celé dôležité a dopadá na ňu akási melanchólia. "Som pripravená," povie nahlas. "Aspoň myslím..." zamrmle si nečujne sama pre seba.
(184) Matt
Dunya: Usoudí, že nikdo nejspíše proti jejich návrhu vyrazit hned nic nemá, a tak rázně pohodí hlavou. "Tak tedy pojďme. Snad nám bude přát štěstí," přeje si upřímně, i když tentokráte už nedokáže zabránit jisté nervozitě. Pohlédne proto na bratra, avšak jelikož i v jeho očích spatří neklid, rozhodne se ho polohlasně podpořit: "Ničeho se neobávej. Ať už nás tam čeká cokoliv, zvládneš to," nabudí ho a částečně mluví i k Deriah s Lumi, protože z nich vycítí trochu nejistoty. "Pampel vás bude hlídat jako oko v hlavě," ujistí je, ale sama lišce ještě zcela nedůvěřuje - Působí solidně, jenže poznala ji teprve včera. Nevědomky k ní upře zrak, avšak brzy si to uvědomí a rychle se koukne jinam doufajíc, že si toho nevšimla.
Derek: Nemluví. Pouze popojde trochu stranou a čeká, až se ostatní nějak dohodnou. Na Dunyino ujištění reaguje s úsměvem, jenž brzy pobledne, a aby nemusel dál poslouchat sáhodlouhé povídání o nadcházejících pár hodinách, pomalu se vydá k východu napřed.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama